Hvem er jeg ?

Jeg hedder Bente Bjørn blev uddannet som zoneterapeut, fra zoneterapiskolen i Kolding, i juni 2014.

Jeg blev uddannet som sygeplejerske i 1993 og har siden arbejdet :

5 år med nyfødte, ca. 5 år med for tidlig fødte (præmature) og siden april 2004 med kræft patienter hvilket jeg fortsat gør 4 dage om ugen.

Jeg har haft kendskab til zoneterapi siden min mor begyndte at benytte det i midten af 80`erne. Jeg har selv brugt zoneterapi af flere forskellige årsager og haft stor glæde af det. 

Et af mine særlige fokus områder, som zoneterapeut, er unge piger og drenge, der generes af fordøjelses problemer, uforklarlige mavesmerter, hovedpine eller gentagne infektioner. Behandlingen har rigtig god effekt, og for flere af dem har det nedbragt deres fravær/sygedage markant og dermed hjulpet med til at de har fået en betydelig bedre hverdag både i skolen og fritiden.

Jeg arbejder fortsat som sygeplejerske på deltid og har klinikken åben på mine fridage og enkelte hverdagsaftener.

 

Jeg er registreret alternativ behandler, RAB, hvilket er en betegnelse sundhedsstyrrelsen har valgt at tildele hvis vi som behandler opfylder nogle specifikke krav.

 

Som medlemmer af Sygesikring "Danmark" kan  du  derfor

få refunderet en del af prisen hvis det drejer sig om

behandling af gener/problemer du har og som din egen

læge er bekendt med.

Enkelte private sygeforsikringer benytter også RAB registrerede zoneterapeuter.

For at forblive RAB registreret er jeg forpligtet til at holde

min viden ajour og samle points op på forskellige kurser.